JAK ZBUDOWAĆ KULTURĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI?

Czy Twoja firma przypomina pociąg, w którym co chwilę ktoś wciska hamulec, a maszynista/manager, zamiast koncentrować się na kierowaniu, biega po korytarzach rozmawiając z pasażerami i ustalając, kto to zrobił? Jeśli odpowiedź brzmi: tak, to może brakować Ci świadomych liderów. A to oznacza, że potrzebujesz Akademii Managera.

Akademia Managera to nowy projekt Związku Pracodawców Polska Miedź, cykl szkoleń prowadzonych przez ekspertów MPS Training&Consulting Group. W czterech, dwudniowych spotkaniach warsztatowych biorą udział osoby pełniące funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w firmach członkowskich Związku.

Coraz trudniejsze warunki makroekonomiczne i geopolityczne, globalny kryzys gospodarczy, ciągła presja na wyniki i zwiększanie zysków powodują, że na managerach firm spoczywa wielka odpowiedzialność. Udział w warsztatach Akademii pozwala im na złapanie oddechu, spojrzenie na firmę i własne obowiązki z innej, szerszej perspektywy. Doskonalenie, a być może zmianę modelu zarządzania – tłumaczy Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. To, że miejsca na szkolenie błyskawicznie się zapełniły i rozważamy drugą edycję Akademii, dowodzi, że trafiliśmy w punkt w potrzeby naszych pracodawców – dodaje Piotr Karwan.

Zdaniem ekspertów MPS Training&Consulting Group, aby właściciel, czy prezes firmy mógł korzystać ze swoich kompetencji w sposób strategiczny, jego managerowie muszą umieć przejmować odpowiedzialność za swoje obszary oraz jakość współpracy wewnątrz organizacji. Szczególnie gdy pojawia się w zespole konflikt albo potrzeba wprowadzenia poważnych zmian, to managerowie powinni mieć wystarczająco mocno rozwiniętą świadomość, wiedzę oraz umiejętności, aby potrafili samodzielnie poradzić sobie z realizacją postawionych im celów, lub przynajmniej ze zdefiniowaniem potrzeb i oczekiwań, których zaspokojenie umożliwi realizację zadania.

Pomysł na Akademię Managera wziął się z pytań, które kierowała do nas podczas innych projektów kadra zarządzająca. Na przykład: co zrobić, żeby nie musieć szkolić pracowników na osobnych warsztatach, tylko systematycznie, w ramach codziennej pracy podnosić ich skuteczność. Z drugiej strony, to właśnie pracownicy coraz częściej sygnalizują w organizacjach, że chcieliby być partnerami w relacji z managerami, stale się rozwijać, wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Jak tę współpracę zbudować, na co zwrócić uwagę, aby podwyższać jakość decyzji zarządczych trenujemy podczas spotkań Akademii. Dzielimy się tam know-how standardu kompetencji managerskich ­na których ponad 200 firm buduje obecnie swoją przewagę konkurencyjną – wylicza Julian Dąbrowski, trener MPS Training&Consalting Group.

Program Akademii oparty jest na czterech modułach: Świadome przywództwo (delegowanie odpowiedzialności i uprawnień); Zarządzanie i kierowanie dialogiem (budowanie skutecznej współpracy); Angażowanie pracowników w proces zmian (budowanie zaangażowania i efektywności w organizacji) oraz Zarządzanie projektami (wprowadzanie trwałych zmian w organizacji i otoczeniu). Uczestnicy Akademii mogą liczyć na konkretne, praktyczne wskazówki, co powinni zrobić, aby jako managerowie w pełni korzystali z kompetencji i potencjału pracowników, podejmując decyzje i stale budując przewagę konkurencyjną swojej firmy.

Mówimy o kilku kluczowych kompetencjach świadomego managera (celowo unikamy oceniającego określenia – dobrego). Podstawową jest umiejętność tworzenia warunków dla powstawania kultury odpowiedzialności. To jest złożona tematyka, dotykająca różnych obszarów. Pozwala ona tworzyć przewidywalne środowisko pracy – aby, tak jak w mieście, w którym obowiązują zasady ruchu drogowego, poruszać się płynnie, szybko jak na możliwości oraz bezpiecznie. Bez zasad robi się niebezpiecznie. Przewidywalność to m.in. wiedza o tym, jakiego rodzaju zaangażowania można oczekiwać od przełożonego i jakiego on oczekuje ode mnie. Wtedy rodzi się większa samodzielność przy wykonywaniu zadań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i efekt. Mamy na to setki dowodów – dodaje Julian Dąbrowski.

Drugą z istotnych kompetencji wymienianych przez eksperta jest zdolność budowania przestrzeni do dialogu. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mocno się różnimy, musimy umieć rozmawiać w taki sposób, aby druga strona czuła się szanowana, bo dzięki temu będzie chciała skorzystać ze swoich kompetencji, podejmować decyzje i brać na siebie odpowiedzialność. To nie jest proste, gdy między rozmówcami powstają napięcia. Podczas warsztatów można trenować, w jaki sposób zyskać nad tym kontrolę.

Z dwóch poprzednich wynika trzecia kompetencja, do której także odnosimy się podczas warsztatów Akademii. To, w jaki sposób wprowadzać zmiany we współpracy z zespołami pracowników. Czyli, mówiąc kolokwialnie, nie przepychać się z ludźmi, tylko mając mądrych pracowników wokół siebie sprawić, że będą chcieli być partnerami i przejmą odpowiedzialność za zmiany, do których wprowadzenia ich zapraszamy – tłumaczy Julian Dąbrowski.

Gdy współpraca w organizacji oparta jest na modelu Piramidy Skutecznego Kierowania przygotowanym przez MPS Training &Consulting Group to każdy w firmie dostaje do ręki narzędzie, aby precyzyjnie nazwać swoje potrzeby, których zaspokojenie umożliwi mu wzięcie pełnej odpowiedzialności za postawione cele. To prosty opis tego, ile w różnych sytuacjach każdy z nas musi od siebie dać, aby zagwarantować sukces, a ile, aby się „postarać”.

Zobaczcie, jak zbudowana jest Piramida Skutecznego Kierowania.

Właśnie ten model był analizowany podczas pierwszego warsztatu Akademii. Uczestnicy podkreślali jego praktyczną wartość, a plakaty pełnowymiarowe zabrali do swoich biur.

Uważam, że tego typu szkolenia dla kadry managerskiej powinny być obowiązkowe. Podczas rutynowego wykonywania obowiązków zawodowych przychodzą pewne zadania, niestandardowe sytuacje, z którymi trzeba sobie radzić. To szkolenie pomaga wypracować narzędzia postępowania w trudnych obszarach np. sytuacjach konfliktowych w zespołach pracowników. Dzięki udziałowi w Akademii mam nadzieję odświeżyć wiedzę na temat technik zarządzania i osiągnąć większa skuteczność w działaniu — deklaruje Grzegorz Koczorowski, Zastępca Szefa Produkcji w Hucie Miedzi Głogów.

Jestem kierownikiem od niedawna, dlatego chciałam zdobyć dodatkowe umiejętności zwiększające moją efektywność. Wrażenia po pierwszym warsztacie są bardzo pozytywne. Konkretnie i czytelnie przedstawiono nam możliwości analizy i oceny różnych rodzajów kompetencji naszych podwładnych, ale i własnego stylu zarządzania. To pozwala na pewne modyfikacje, które na przestrzeni pracy są niezbędne – podkreśla Dorota Kowalska, Kierownik Działu Kadr i Płac Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy.

Wysoki poziom merytoryczny pierwszego z warsztatów szkoleniowych Akademii Managera potwierdzili także pozostali uczestnicy spotkania. W anonimowych ankietach otrzymało ono łączną ocenę 4,85/5. Bardzo dziękujemy. Następna odsłona Akademii w lutym.