„Jednolity Plik Kontrolny – rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej od dnia 1 lipca 2016r.”

Szanowni Państwo,
Letia S.A. zaprasza 14 lipca do Letia Business Center w Legnicy na szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny – rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej od dnia 1 lipca 2016r.”
Z dniem 01.07.2016 roku na dużych przedsiębiorstwach spoczywać będą nowe obowiązki związane z przekazywaniem danych z ksiąg podatkowych do organów kontrolnych narzucone przez Jednolity Plik Kontrolny. Ten sam obowiązek będzie dotyczył sektora małych i średnich firm od 01 stycznia 2017 roku.

Nowe wymagania stawiane przed przedsiębiorstwami skutkować będą nie tylko koniecznością modernizacji systemów księgowych ale również zastosowania się do nowych wytycznych stawianych przez zmiany w Ordynacji Podatkowej. Rangę wprowadzonych zmian dodatkowo podnosi fakt, że niezastosowanie się do nowych przepisów udostępniania danych organom kontrolnym skutkować może odpowiedzialnością karno-skarbową.
W nawiązaniu do powyższych informacji zapraszamy na szkolenie, kompleksowo przygotowujące do wprowadzenia i zastosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w przedsiębiorstwie. Program i jego merytoryka zostały skonstruowane tak, aby wykorzystaną wiedzę z powodzeniem przełożyć na eliminację ryzyka operacyjnego popełnienia błędów w konstrukcji JPK i zapewnić tym samym sprawne funkcjonowanie organizacji.
Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny – rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej od dnia 1 lipca 2016r.” odbędzie się w Letii, w Legnicy 14 lipca 2016. Koszt 800 zł netto, oferta specjalna dla członków Związku Pracodawców – 600 zł .
Więcej informacji i zgłoszenia na http://www.letia.pl/pl/?siteid=393