Jednolity rynek – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego – nowy instrument UE gwarantujący funkcjonowanie jednolitego rynku w sytuacjach nadzwyczajnych – działania legislacyjne zapowiedziane w Komunikacie KE Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. – tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 11 maja 2022 r.

Inicjatywa ta, tj. instrument nadzwyczajny jednolitego rynku (SMEI), ma na celu wprowadzenie elastycznego i przejrzystego mechanizmu szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe zagrażające funkcjonowaniu jednolitego rynku.
Inicjatywa zapewni koordynację, solidarność i spójność reakcji UE na sytuacje kryzysowe oraz zapewni ochronę funkcjonowania jednolitego rynku, zapewniając:

  • ciągły swobodny przepływ towarów, usług i osób;
  • sprawnie funkcjonujące łańcuchy dostaw;
  • dostępność i dostęp do towarów i usług.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13181-Single-Market-Emergency-Instrument-SMEI-_pl
Źródło: Komisja Europejska