Katarzyna Rogóż

Katarzyna Rogóż

Dyrektor Departamentu Hutnictwa w Centrali KGHM Polska Miedź SA

Od 11 lat w KGHM Polska Miedź S.A. pracuję na stanowiskach menadżerskich realizując liczne projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne oraz usprawnienia produkcyjne w obszarze hutniczym. W 2016 roku, przez pół roku pełniłam obowiązki Dyrektora Badań i Rozwoju. Od roku pracuję w Departamencie Hutnictwa w roli Dyrektora Departamentu koordynując działania w obszarze hutnictwa, zakładów wzbogacania rud oraz zakładu hydrotechnicznego. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Chemii oraz posiadam ukończone studia doktoranckie na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej zakończone obroną pracy doktorskiej pn.: „Kinetyka redukcji żużla z procesu zawiesinowego o podwyższonej zasadowości” wraz ze zgłoszeniem patentowym w tym obszarze. Przez kilka lat byłam wykładowcą akademickim oraz autorem wielu wystąpień u i referatów w obszarze metalurgii metali oraz chemii. Jako nauczyciel akademicki wypromowałam ponad 40 inżynierów dla przemysłu miedziowego. Od kilku lat pełnię rolę eksperta NOT oraz członka kilku organizacji zrzeszających menadżerów w zakresie nauki i techniki. Jako autor publikacji o charakterze naukowym i technicznym, skupiam się na praktycznym zastosowaniu wiedzy w procesach przemysłowych. W latach 2014 – 2017 pełniłam rolę Koordynatora jednego z 8 projektów pilotażowych w Europie, realizowanego w ramach H2020 o akronimie BioMOre.