Kategorie Konkursu

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kategoria skierowana jest do mikro i małych firm, które dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom osiągnęły sukces – zarówno na rynku dolnośląskim, jak i ogólnopolskim. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis pomysłu na biznes oraz jego wyjątkowość, a także opis zrealizowanych i planowanych kroków służących podnoszeniu konkurencyjności.

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacyjny produkt lub usługę. Docenimy firmy, które dzięki wdrożonym innowacjom osiągają przewagę konkurencyjną nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale także na zagranicznych rynkach. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis strategii rozwojowej firmy, charakterystykę nakładów inwestycyjnych, politykę budowy zasobów ludzkich firmy, jak również temat efektywnego pozyskiwania finansowania i jego efektywnego wykorzystania w rozwoju firmy.

Nagroda dla Ambasadora Dolnego Śląska

Jest to nowa kategoria, skierowana do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju. Pragniemy docenić firmy i instytucje, które podkreślają atrakcyjność naszego regionu, a jednocześnie swoją podstawową działalnością – dostarczaniem produktów lub usług na najwyższym poziomie, stanowią o sile Dolnego Śląska jako regionu ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i niebojących się wyzwań.

Nagroda Dolnośląski produkt roku

Kategoria skierowana jest do firm, które wprowadziły na rynek innowacyjny, rozpoznawalny w skali całej Polski produkt, rozsławiając tym samym Dolny Śląsk jako miejsce, w którym został on wymyślony i wyprodukowany. W ankiecie spytamy o przewagi konkurencyjne produktu oraz o kluczowy czynnik sukcesu produktu na Dolnym Śląsku oraz poza jego granicami.

Nagroda dla Pioniera wieku cyfrowego

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, o których można powiedzieć, że przeprowadziły swoje organizacje z wieku postindustrialnego w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić tych, którzy efektywnie wdrożyli projekty z obszaru digitalizacji, dzięki czemu może stali się bardziej konkurencyjni lub wypracowali bardziej innowacyjne rozwiązania. O co będziemy pytać? W ankiecie zadamy np. pytanie o know-how – czy został zakupiony, czy wypracowany przez zespół pracujący na Dolnym Śląsku. Zadamy pytanie także o wpływ realizacji projektu na model biznesowy firmy/instytucji oraz o interakcje z uczelniami wyższymi.

Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy

Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, które wdrożyły działania w obszarze CSR. W tej edycji konkursu szczególną wagę przywiązujemy do promowania działań w obszarze wspierania różnorodności (zarówno w miejscu pracy, jak i w działaniach na rzecz lokalnych społeczności) oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Nie pomijamy jednak pozostałych obszarów CSR – docenimy zarówno działania na rzecz pracowników, środowiska czy lokalnej społeczności, jak i udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstw międzysektorowych. W ankiecie zadajemy także pytanie o próby mierzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze CSR.

Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które odegrały wyjątkową rolę w rozwoju Dolnego Śląska, jednocześnie przyczyniając się do promocji regionu. Przy ocenie weźmiemy pod uwagę m.in. ilość stworzonych miejsc pracy, działania na rzecz ochrony środowiska oraz działania społeczne firmy. W ankiecie zadajemy także pytanie o wspieranie inicjatyw na rzecz integrowania dolnośląskich przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu, lokalnymi władzami, zrzeszeniami branżowymi oraz innymi lokalnymi podmiotami, a także o efekty wspólnych działań.

Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów przyjaznych inwestorom. Chcemy docenić działania na rzecz przyciągnięcia inwestorów, a także aktywne wspieranie lokalnych firm. W ankiecie zadajemy pytanie o konkretne programy i działania promocyjne inicjowane przez samorząd oraz inwestycje w infrastrukturę, mające zachęcić inwestorów do lokowania inwestycji na Dolnym Śląsku. Pytamy także o przedsięwzięcia realizowane we współpracy z lokalnym biznesem oraz o istnienie stałego forum dyskusji z przedsiębiorcami.