Konferencja: KGHM DLA SAMORZĄDÓW (JST), Polkowice, 11.10.2022 r.


KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „KGHM DLA SAMORZĄDÓW”, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r., w godz. 10:00-14:00,
w Polkowicach, w Auli Uczelni Jana Wyżykowskiego (ul. Skalników 6 b). Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Krzysztofa Kubowa, Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Wystarczy się zarejestrować.

Rejestracja (kliknij w link)

W stale zmieniającym się świecie efektywna współpraca administracji państwowej, przemysłu, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji wspierających rozwój oraz lokalnych społeczności jest gwarantem stabilnego i zrównoważonego wzrostu oraz pomyślnej przyszłości. Szczególnego znaczenia nabiera to w obecnym czasie, który choć generuje wyzwania, może dać nowe impulsy rozwojowe. Celem spotkania jest przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju regionu, szans i zagrożeń dla tego procesu, możliwości jakie daje współpraca interesariuszy oraz zarysowanie możliwych kierunków rozwoju Zagłębia Miedziowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji włodarzy (prezydentów, burmistrzów miast, wójtów gmin oraz starostów), osoby zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli rad miast, gmin oraz powiatów.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6.10.2022 roku na formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje: (tel. 76/8478585; e-mail: szkop@pracodawcy.pl).
Serdecznie zapraszamy!