Komunikat ws. przekazania projektu programu FENG 2021-2027 do KE oraz link do projektu programu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuję, że na stronie internetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zamieszczono komunikat w sprawie przekazania projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) do Komisji Europejskiej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Programu, w odniesieniu do wersji z 6 grudnia 2021 r., która została zaakceptowana przez Radę Ministrów, dotyczą:

  1. części strategicznej Programu, w której wprowadzono dodatkowe informacje dotyczące diagnozy sytuacji w obszarach uwzględnionych w programie, uzasadnienie zaplanowanych form wsparcia oraz uzasadnienie wsparcia dużych przedsiębiorstw;
  2. Pierwszego priorytetu FENG, w którym zmieniono wskazanie dotyczące modułów obligatoryjnych; w poprzedniej wersji Programu były to moduły: „B+R” oraz „infrastruktura B+R”, obecnie są to moduły: „B+R” oraz „wdrożenie innowacji”. Ponadto w module „wdrożenie innowacji” zmianie uległa proponowana forma wsparcia z dotacji na dotację warunkową;
  3. wskazania w opisie 1. Priorytetu FENG możliwości przeprowadzania konkursów dedykowanych wsparciu projektów, które będą realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi. W ścieżce tej możliwym do zastosowania narzędziem oceny wybranych kryteriów będzie wykorzystanie algorytmów.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć niektórych działań do innych celów szczegółowych a także danych finansowych FENG w podziale na lata 2021-2027 oraz aktualizacji podziału alokacji Programu na tzw. kody interwencji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią komunikatu, który jest dostępny pod linkiem: https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/komunikat-sprawie-przekazania-kolejnej-wersji-projektu-programu-feng-do-komisji-europejskiej/

Ponadto, udostępniono także projekt programu FENG przekazany do Komisji. Można go znaleźć pod linkiem: https://www.poir.gov.pl/media/107543/FENG_wersja_przekazana_KE_16032022.pdf
Źródło:Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej