Komunikat z Inaugurującego Zespołu WKDS ds. Zagłębia Miedziowego

Komunikat z inauguracyjnego posiedzenia
ZESPOŁU ds. Zagłębia Miedziowego
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu
22 marca 2013 r., Letia Business Center w Legnicy
Z udziałem Wojewody i Wicewojewody Dolnośląskiego oraz członków Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego swoją działalność zainaugurował Zespół WKDS ds. Zagłębia Miedziowego. Został on powołany, aby rozwijać partnerstwo i współpracę opartą na zasadach dialogu społecznego pomiędzy samorządami, partnerami społecznymi i innymi instytucjami w tym regionie. Jego zadaniem jest m.in. poszukiwanie rozwiązań dotyczących ograniczania negatywnych konsekwencji działalności górniczej i hutniczej, prowadzenia konsultacji społecznych projektów dyrektyw Unii Europejskiej i prawa krajowego w tej dziedzinie oraz zapobieganie lokalnym konfliktom społecznym i gospodarczym w ramach prowadzonego dialogu społecznego pomiędzy pracownikami, pracodawcami i lokalnym samorządami.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Zespołu przedstawiono informacje dotyczące m.in.:

 • strategii rozwoju  i procesu pozyskiwania koncesji przez KGHM Polska Miedź SA.;
 • sposobów ograniczania uciążliwości działalności górniczej;
 • współpracy z lokalnymi samorządami w planowanym procesie rozbudowy OUOW Żelazny Most;
 • programów edukacyjnych realizowanych przez KGHM w szkołach i na uczelniach;
 • realizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dyskusję na ten temat poprzedziły prezentacje dotyczące danych statystycznych, a także założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 r. w  odniesieniu do Zagłębia Miedziowego.
Ustalono, iż na kolejnych posiedzeniach Zespół WKDS ds. Zagłębia Miedziowego będzie dyskutował na temat:

 • eksploatacji złóż węgla brunatnego w rejonie Legnicy (argumenty zwolenników i przeciwników tej koncepcji, dyskusja z udziałem ekspertów w tej dziedzinie);
 • stworzenia Aglomeracji Miedziowej jako szansa rozwoju i skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej dla Zagłębia Miedziowego;
 • wieloletniej strategii funkcjonowania KGHM Polska Miedź przewidującej wyczerpanie się dotychczas eksploatowanych złóż miedzi (dyskusja na temat różnych wariantów rozwoju spółki);
 • wpływu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin na bieżące funkcjonowanie i wyniki finansowe KGHM Polska Miedź SA.;
 • „Zgazowania węgla” jako technologii przyszłości dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii.

W spotkaniu, oprócz członków Zespołu WKDS ds. Zagłębia Miedziowego, uczestniczyli również:

 • członkowie Prezydium WKDS;
 • lokalni samorządowcy z powiatów: lubińskiego, legnickiego, głogowskiego, jaworskiego, polkowickiego, złotoryjskiego oraz bolesławieckiego;
 • przedstawiciele KGHM Polska Miedź SA., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.