Konferencja 'AI Act & Data Act’ -8.11.2022, Parlament Europejski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje konferencję AI Act & Data Act (Ustawa o sztucznej inteligencji i ustawa o danych), która odbędzie się  8.11.2022 r. w godz. 13:30-15:30 w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Spinelli 1H1).

Propozycja Komisji Europejskiej i rozwiązania wniesionych przez sztuczną inteligencję, czyli Data Act, mają potencjał, by przynieść wymierne korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, startupom i dużym przedsiębiorcom.

Około 42% MŚP w Europie uważa się za zaawansowane cyfrowo, a kolejne 11% za niepewne cyfrowo. Cyfrowo niepewny oznacza na przykład MŚP, które nadal nie mają strony internetowej – a niektóre badania sugerują, że w UE nadal jest ich około 20%. Jeśli chodzi o praktyki AI, badanie OECD wykazało, że praktyki sztucznej inteligencji rozprzestrzeniają się we wszystkich sektorach, przy czym usługi dostosowują się najszybciej, a MŚP pozostają w tyle we wdrażaniu nowych rozwiązań. Inne badanie pokazuje, że brak cyfryzacji ma wpływ na większość najmniejszych MŚP.

Organizatorzy popierają przyjęte przez Komisję podejście oparte na analizie ryzyka oraz nałożenie ścisłych ograniczeń na zastosowania sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Jednocześnie uważają, że do zachowania innowacyjności w Europie potrzebna jest jasność i precyzja w zakresie języka rozporządzenia. Aż 80% danych przemysłowych pozostaje niewykorzystanych. Propozycja ustawy o danych ma potencjał, aby uczynić dane bardziej dostępnymi, a tym samym stymulować konkurencyjny rynek danych. Jednocześnie zakres ustawy nie będzie nakładał na przedsiębiorstwa nieproporcjonalnych obowiązków utrudniających ich rozwój. Warto tworzyć zachęty, dzięki którym przedsiębiorstwa będą chciały dzielić się danymi i efektywnie wykorzystywać dane, które już zostały udostępnione.

Debata ma na celu stworzenie platformy dyskusji i wymiany dla MŚP, instytucji, biznesu, badań i ekspertów z otoczenia europejskiego na temat wybranych potencjalnych oddziaływań, korzyści, zastrzeżeń i rekomendacji w celu uzyskania podstawy dla zharmonizowanych i przejrzystych przepisów na nadchodzące lata.

AGENDA:
13:30-14:00 Light Lunch served in the room

14:15-14:30 Welcome word from hosts

Kosma Złotowski, Member of the European Parliament, ECR Group
Axel Voss, Member of the European Parliament, EPP Group (TBC)
Adam Bielan, Member of the European Parliament, ECR Group
Katarzyna Prusak- Górniak, Permanent Representation of Republic of Poland
to the EU (TBC)

14:40-15.30 Debate & Questions

Roman Bieda Esq., President of the Board, AI LAW TECH Foundation
Grzegorz Zajączkowski, Chief Data Officer, Polskie Porty Lotnicze
Anna Mazur, Allegro Digital Poland

Moderator: Michał Boni / Horst Heitz, SME Connect


Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców