Konferencja dotycząca współpracy KGHM Polska Miedź SA z Samorządami Zagłębia Miedziowego

Dnia 17 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli KGHM Polska Miedź SA z Samorządami Zagłębia Miedziowego, którego celem było otwarcie dyskusji, a także wypracowanie zasad współpracy na rzecz rozwoju regionu w oparciu o wspólne doświadczenia i dobre praktyki. Organizatorem spotkania był KGHM oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
W spotkaniu uczestniczył Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Podczas Spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

1. Sytuacja globalna i lokalna KGHM, którą przedstawił Marcin Chludziński Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
2. Współpraca organizacji pracodawców z samorządami – Beata Staszków Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
3. „Rola KGHM w budowaniu, wspólnie z samorządami, dobrej marki regionu” Lidia Marcinkowska – Bartkowiak Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji w KGHM PM SA
4. Działania z zakresu ochrony środowiska prowadzonych w Zagłębiu Miedziowym – Janusz Piątkowski Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM PM SA
5. Obowiązki samorządów w zakresie elektromobilności i możliwości współpracy z KGHM – Ryszard Biernacki Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji w KGHM PM SA
6. Naukowcy z Podstawówki – Anna Szczepanik przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 9 z Legnicy – laureata konkursu „Laboratoria XXI wieku”