Konferencja „First VISION ZERO Europe Conference”

VIZE EUROPE we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Wyższą Szkołą Techniczną Georg Agricola w Bochum, ISSA Mining, BG RCI, INAIL, partnerami z Niemiec, Polski i Włoch organizuje konferencję 1st VISION ZERO Europe Conference, która odbędzie się w Bochum, w dniach 7-9 września 2016, w Technische Hochschule Georg Agricola.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie prewencji w górnictwie. Tematyka obejmuje także kwestie BHP w przemyśle wydobywczym, zarządzania, rozwiązań w zakresie realizacji wizji zero wypadków i strat czy też ubezpieczeń.
Źródło: Technische Hochschule Georg Agricola (Mining University Georg Agricola)
Prezentacje wygłoszą m.in.:
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w górnictwie oraz zarządzania ryzykiem,
Krzysztof Król, Dyr. Dep. Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa, Wyższy Urząd Górniczy, Stan wypadkowości w polskim górnictwie oraz działalność WUG w zakresie prewencji wypadkowej,
Małgorzata Nietopiel, Dyr. Dep. Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Działania ZUS w zakresie prewencji wypadkowej w Polsce,
Magdalena Młynarczyk i Anna Dąbrowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Odzież ochronna dla ratowników górniczych: studium przypadku odnośnie termoregulacji.
Istnieje możliwość udziału w płatnym seminarium “CRITICAL CONTROL MANAGEMENT (CCM) – THE NEXT PHASE IN MANAGING INDUSTRY OPERATIONAL RISKS”, które poprowadzi Prof. Jim Joy z Uniwersytetu z Queensland w Australii (koszt: 180 €.), w dniu 7.09.2016 w Bochum, w Technische Hochschule Georg Agricola. Szczegóły dot. tematyki seminarium:http://www.vize-europe-conference.de/jim_joy.html

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji. Udział w konferencji proszę zgłaszać bezpośrednio do organizatorów pod linkiem:

http://vize-europe-conference.de/registration_form.html

Kontakt:
Technische Hochschule Georg Agricola (Mining University Georg Agricola)
Claudia Geisler claudia.geisler@thga.de
Herner Str. 45
44787 Bochum
Tel. +49 (234) 968 3262
Fax +49 (234) 971 9496
Informacje o Konferencji:
http://www.vize-europe-conference.de/index.html
W załączeniu znajduje się broszura informacyjna oraz program.
Źródło: Technische Hochschule Georg Agricola (Mining University Georg Agricola)