Konferencja “Górnictwo jako branża wydobywcza…” w Przeglądzie Geologicznym

Wnioski i konkluzje z konferencji surowcowej pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” – Warszawa, 19.11.2014
Źródło: Krzysztof Kowalik, Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 1, 2015