Konferencja „Górnictwo jako branża wydobywcza…” w Przeglądzie Geologicznym