Konferencja MineLife „Życie z górnictwem”, Łagów, 25.10.2019

25 października 2019 roku w Pałacu Łagów odbyła się konferencja kończąca 3-letni projekt Projekt MineLife„Życie z górnictwem”. Spotkanie obfitowało w wykłady ekspertów z dziedziny górnictwa oraz geologii, które były poświęcone kwestiom ekonomicznym, społecznym. Działalność górnicza generuje miejsca pracy i liczne korzyści dla regionu, jest źródłem minerałów niezbędnych w codziennym życiu, gospodarce. Bez nich nie byłby możliwy rozwój nowoczesnych technologii (odnawialne źródła energii, elektromobilność). Górnictwo na obszarze pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia stoi nie tylko przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych, ważne jest również poprawienie współpracy między przemysłem a społecznościami lokalnymi.
Związek Pracodawców Polska Miedź wspiera działania projektowe, ponieważ mamy do czynienia z deficytem informacji na temat górnictwa wśród opinii publicznej po obu stronach granicy. Cenne jest to, że projekt ma się przyczynić do poprawy jakości tych informacji oraz wizerunku górnictwa w społeczeństwie.
Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.
Partnerzy projektu:

  • Sächsisches Oberbergamt
  • Wyższy Urząd Górniczy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego