Konferencja NCBR: Horyzont innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR

Konferencja NCBR odbędzie się stacjonarnie w dniach 27-28 października 2022 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa.

Wydarzenie będzie można śledzić także on-line. W tym przypadku rejestracja nie jest wymagana.

AGENDA

REJESTRACJA

Październikowa konferencja „Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” pokaże, jak rozwinął się polski sektor B+R dzięki nowatorskim projektom polskich przedsiębiorców i naukowców, które osiągają dojrzałość rynkową pod skrzydłami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W jej trakcie będzie można się przekonać, jak poszerza się i zacieśnia współpraca międzynarodowa na polu innowacji, dotknąć przykładowych wynalazków i porozmawiać z ich twórcami, a nawet poszukać możliwości wsparcia dla swoich pomysłów. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału stacjonarnego lub on-line w wydarzeniu, które niczym w soczewce skupi efekty naszej wspólnej pracy oraz odsłoni plany na najbliższą przyszłość. Przyszłość, która dzieje się u nas!

Dr Paweł Kuch; p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konferencja „Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” to także doskonała okazja, aby pokazać wpływ innowacji, które powstają w dialogu nauki z biznesem, na konkretne dziedziny życia. Dlatego nasi beneficjenci pokażą uczestnikom produkty, które powstały dzięki różnym programom grantowym. Będzie można przekonać się, jak działają.

Każdy jubileusz to czas podsumowań i planów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstało w lipcu 2007 roku jako pierwsza agencja rządowa powołana do realizowania zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Szybko uruchomiliśmy pierwsze konkursy i już w drugim roku działalności przejęliśmy szereg działań związanych z udziałem Polski w międzynarodowych projektach badawczych. Przygotowywaliśmy kolejne programy i przedsięwzięcia, obejmujące coraz większą liczbę dziedzin gospodarki i nauki oraz wzmacniające współpracę badawczo-rozwojową polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

W tym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stało się kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, który zarazem buduje ekosystem wiedzy na ich temat. Łączymy świat biznesu i nauki, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których efektem są nowatorskie produkty i usługi.

NCBR inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju – już nie w pojedynkę, ale w Grupie NCBR, którą poza Centrum tworzą dziś: NCBR+ sp. z o.o., NCBR Investment Fund ASI S.A., IDEAS NCBR i najmłodsza, bo zawiązana w grudniu ub.r. spółka Akces NCBR.

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: https://www.gov.pl/web/konferencja-ncbr-horyzont-innowacji

Źródło: Narodowe Centrum Badań I Rozwoju