Konferencja: NEPSI IN ACTION – 22.11.2022, Bruksela

W imieniu inicjatywy NEPSI zapraszamy na konferencję „NEPSI in Action”, która odbędzie się 22 listopada 2022 r. w Brukseli w formule tradycyjnej.

Jest to wydarzenie inauguracyjne kolejnej edycji projektu, podczas którego zostaną przedstawione działania oraz zbadane potrzeby przedsiębiorców (w szczególności mikroprzedsiębiorstw i MŚP) w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Na spotkaniu zostaną przedstawione dobre praktyki (działania prewencyjne, informacyjne oraz szkoleniowe dla pracowników), związane z respirabilną krzemionką krystaliczną.

W załączeniu znajduje się zaproszenie i program. Koszty dojazdu oraz noclegu są refundowane.

Formularz rejestracyjny, znajduje się pod linkiem https://form.jotform.com/222784306047052.

W przypadku dalszych pytań dotyczących tego wydarzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Florence Lumen, współprzewodniczącą NEPSI, pod następującym adresem: f.lumen@ima-europe.eu

NEPSI jest akronimem, oznaczającym “Europejską Sieć Krzemionki”, utworzoną przez europejskie związki branżowe Pracowników i Pracodawców, które podpisały dokument Dialogu Społecznego „Porozumienie dotyczące ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które zawiera” w dniu 25 kwietnia 2006 r.

NEPSI reprezentuje 15 sektorów przemysłu, t.j. więcej niż 2 miliony zatrudnionych i business przekraczający 250 miliardów €.

Organizacje sektora przemysłowego i ich odpowiednik – federacje związków zawodowych NEPSI – negocjowały wielobranżowy dialog społeczny – Porozumienie – miedzy 1.września 2005 and 2. lutego 2006.

Komisja Europejska popierała projekt, określając go jako innowacyjny: rzeczywiście, tam, gdzie europejskie porozumienia dialogu społecznego są zwykle branżowe lub między- przemysłowe, to porozumienie jest pierwszym tego rodzaju. Budżet Rady Europy był zagwarantowany, żeby pokryć koszty negocjajcji, a europejskie stowarzyszenia handlowe, które jeszcze nie były członkami komitetu dialogu społecznego na poziomie Unii Europej- skiej, były uznawane za spełniające niezbędne warunki do udziału w tych negocjacjach po kontroli Komisji.

Utworzono dwie grupy robocze do negocjacji: jedną z nich była Nadzorująca grupa robocza, która miała napisać dokument Porozumienia i przedyskutować aspekty polityczne, a druga – Techniczna grupa robocza ( utworzona z producentów i konsumentów produktów i materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną) – miała napisać aneksy techniczne do Porozumienia, w szczególności Przewodnik Dobrych Praktyk. Eksperci z narodowych instytutów zdrowia – the HSE (Zjednoczone Królestwo), BerufGenossenschaften (Niemcy) i Instituto Nacional de Silicosis (Hiszpania) – wspierali Techniczną grupę roboczą.

Tekst końcowy został przyjęty jednogłośnie przez Strony negocjujące i negocjacje zakończyły się podpisaniem Porozumienia w dniu 25 kwietnia 2006 r., w obecności Komisarza Spidla.

Więcej na stronie NEPSI


Źródło: NEPSI, Euromines