Konferencja ODPORNA GOSPODARKA DZIĘKI CYFRYZACJI I PRZEMYSŁOWI 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź, organizator projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 jest Partnerem Konferencji ODPORNA GOSPODARKA DZIĘKI CYFRYZACJI I PRZEMYSŁOWI 4.0

Zapraszamy na kolejną odsłonę konferencji z obszaru cyfryzacji i Przemysłu 4.0 organizowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, w tym roku pod hasłem:

ODPORNA GOSPODARKA DZIĘKI CYFRYZACJI I PRZEMYSŁOWI 4.0

Podczas konferencji omówione zostaną trendy makroekonomiczne i perspektywy rysujące się przed firmami w związku z pojawieniem się w krótkim czasie szeregu czarnych łabędzi – czyli nieprzewidywalnych zdarzeń mających ogromny wpływ na świat i negatywnie oddziałują na gospodarkę oraz społeczeństwo.  Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk – działań pozwalających na podniesienie efektywności energetycznej firm oraz kwestie zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa danych.

Przedstawione zostaną najnowsze technologie Przemysłu 4.0, trendy i kierunki rozwoju.

Konferencja jest adresowana do szerokiego kręgu firm: związanych z  produkcją i logistyką, dostawców maszyn i urządzeń, jak również do firm IT tworzących oprogramowanie dla przemysłu.

Zaproszenie jest kierowane do strategów biznesowych, liderów transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach, managerów. Zapraszamy instytucje otoczenia biznesu, strefy ekonomiczne, parki technologiczne. Udział uczestników jest nieodpłatny, organizatorzy liczą na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń!

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona na niemiecki.

04.10.2022, 10:00-14:00

Miejsce: The Bridge MGallery Hotel Collection, Plac Kadedralny 8, 50-329 Wrocław

Formularz rejestracyjny>>>

Termin rejestracji: 29.09.2022

Szczegóły: https://ahk.pl/pl/odporna-gospodarka-dzieki-cyfryzacji-i-przemyslowi-40

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie herzlich zu einer weiteren, durch die Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer in diesem Jahr veranstalteten Konferenz zum Thema:

ROBUSTE WIRTSCHAFT DANK DIGITALISIERUNG UND INDUSTRIE 4.0

einladen.

Datum: 4. Oktober 2022 10:00-14:00
Ort: The Bridge MGallery Hotel Collection
Plac Kadedralny 8, 50-329 Wrocław

Diesjährige Ausgabe konzentriert sich auf Herausforderungen und Entwicklungen, denen sich die Unternehmer angesichts der instabilen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage stellen können.

Während der Konferenz werden die makroökonomischen Trends sowie die Aussichten für die Unternehmen dargestellt.

Zugleich werden bewährte Verfahren – die Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Unternehmen hervorgehoben, sowie die Fragen der Bedrohungen in Bezug auf die Datensicherheit  angesprochen.

Vorgestellt werden ebenfalls die neuesten Technologien, Trends und Entwicklungen der Industrie 4.0.

Die Konferenz richtet sich an einen breiten Kreis an Unternehmen:  an die Fertigungs- und Logistikunternehmen, die Lieferanten von Maschinen und Anlagen sowie an die IT-Firmen, die Softwaresysteme für die Industrie entwickeln. Wir laden Geschäfts-Ideensetzer, Unternehmensführer im Bereich des digitalen Umbruchs, Geschäftsführer.

Mehr Informationen zum Programm der Konferenz finden Sie auf der Homepage der Veranstaltung.

Die Konferenz wird in polnischer Sprache abgehalten und ins Deutsche übersetzt. 

ANMELDUNG

Anmeldefrist: 29.09.2022

Ochrona danych / Datenschutz

Źródło: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) – Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)