Konferencja pn. „Różnorodność – przemyślana strategia czy zbędne zamieszanie”?

INWESTYCJA W RÓŻNORODNOŚĆ SIĘ OPŁACA

Różnorodność i kultura włączająca to pojęcia, które szturmem wchodzą do polskiego biznesu. Jak pokazują badania sprawiają, że firmy szybciej się rozwijają i zwiększają zyski. Jak wykorzystać potencjał różnorodności w firmie? Związek Pracodawców Polska Miedź zaprasza na konferencję pn. „RÓŻNORODNOŚĆ – PRZEMYŚLANA STRATEGIA CZY ZBĘDNE ZAMIESZANIE?” 23 czerwca w Centrum Szkutnik, w Oborze/k. Lubina.

O znaczeniu różnorodności w biznesie głośno zrobiło się w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Był to w USA bardzo burzliwy czas głębokich przemian społecznych. Szybko jednak okazało się, że w kulturze różnorodności  nie chodzi wyłącznie o kwestie poprawności politycznej, czy chwilowej mody. Nie jest to HR-owy wymysł, czy wizerunkowa sztuczka.

Twarde dane finansowe pokazały, że różnorodność po prostu się opłaca. Efektywny ekosystem organizacji gospodarczej powinien być oparty na dywersyfikacji. Nie tylko rynków, działalności, portfela klientów i kontrahentów, ale także, a nawet przede wszystkim, istotne jest postawienie na różnorodność zespołów pracowników – uważa Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Co rozumiemy przez różnorodność zespołów? Zbudowanie kultury wolnej od jakiejkolwiek dyskryminacji. Stwarzającej równe szanse wszystkim grupom społecznym: kulturowym, wiekowym, płciowym itd. Synergia doświadczeń kobiet i mężczyzn, młodych ludzi dopiero rozpoczynających pracę i ich bardziej doświadczonych kolegów, obywateli różnych narodów czy grup etnicznych oraz osób z niepełnosprawnościami daje niezwykłe efekty.

Truizmem jest mówienie, że wszyscy mają równe prawa. Jednak warto podkreślić, że dzięki potencjałowi różnorodności firmy są bardziej innowacyjne, nowoczesne, łatwiej radzą sobie ze zmieniającą się koniunkturą, zwiększa się ich bezpieczeństwo. Skutecznej rozwiązują problemy i tworzą przewagę konkurencyjną. Zwyczajnie lepiej i sprawniej funkcjonują. Dobrą biznesową praktyką jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności każdego pracownika. – podkreśla Piotr Karwan, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

I tu dochodzimy do drugiego określenia. Kultura włączająca, czyli inkluzja. Oznacza sprawienie, aby każdy człowiek w firmie czuł się ważny i potrzebny. Wykorzystywanie potencjału i zasobów wszystkich pracowników, uważne słuchanie i wprowadzanie w życie ich pomysłów.

Mówiąc wprost, trzeba rzeczywiście zaangażować pracowników w życie firmy. Prawidłowo się z nimi komunikować, brać ich zdanie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, wspierać rozwój kompetencji managerskich i osobistych, być mentorem, pozwalać rozkwitnąć ich potencjałowi – wylicza Małgorzata Tomasik, liderka Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Zarządzanie zróżnicowanymi zespołami nie jest proste i oczywiste. Wymaga szacunku, ciekawości, empatii, budowania umiejętności włączających, zmiany zachowań, a przede wszystkim czasu. Czy gra jest warta świeczki? Eksperci są pewni, że tak, bo w efekcie wprowadzenia polityki różnorodności firmy się rozwijają i zwiększają zyski. Są lepiej postrzegane przez pracowników i otoczenie. Doskonale wiedzą to globalne firmy, takie, jak KGHM.

My funkcjonujemy na kilku kontynentach, klientów mamy właściwie we wszystkich krajach świata. To oznacza, że stykając się z nimi, musimy i chcemy szanować ich kulturę, ich zdanie i czerpać z tego to, co najlepsze. Także w relacjach z naszymi pracownikami najważniejszy jest szacunek. Spojrzenie na każdą osobę jako indywidualność, odrzucenie stereotypów i przekonań. Jestem pewna, że takie podejście oznacza przewagę konkurencyjną teraz i w dłuższej perspektywie – zapewnia Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Czy różnorodność w biznesie sprawdza się także w Polsce? Jakie są dobre praktyki w budowaniu różnorodnych zespołów? Jak przejść przez meandry tworzenia i zarządzania heterogenicznymi grupami pracowników? Z jakimi wyzwaniami w tym zakresie musi się zmierzyć manager firmy? O tym mowa będzie podczas konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź i Inicjatywę Razem dla Różnorodności w Biznesie pn. „RÓŻNORODNOŚĆ – PRZEMYŚLANA STRATEGIA CZY ZBĘDNE ZAMIESZANIE?”.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2022 roku, w Centrum Szkutnik (Obora/k. Lubina, ul. Lubińska 36a).

Konferencja ma formułę otwartą. Wystarczy się zarejestrować. Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj:

 Program Konferencji

Rejestracja do udziału