Konferencja „Rola i znaczenie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź serdecznie zapraszają Państwa na Konferencję „Rola i znaczenie faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, która odbędzie się 5 lutego 2020 roku w godz. 9:00 – 15:00, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., w sali im. Jana Wyżykowskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie.

Faktoring to nowoczesne narzędzie finansowania działalności gospodarczej, przyspieszające obieg środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i nie powodujące wzrostu jego zadłużenia. Faktoring zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej, w sprawny sposób zapewniając szybkie finansowanie transakcji handlowych. Jest też dobrym narzędziem kształtowania polityki zakupowej spółki przez finansowanie zobowiązań i wydłużanie terminów płatności. Faktoring jest narzędziem elastycznym, dopasowującym się do indywidualnych preferencji klienta.
Na konferencji uczestniczy dowiedzą się, m.in.:

  1. Jak faktoring wpływa na poprawę płynności finansowej?
  2. Jakie korzyści osiąga spółka wdrażając program faktoringu wierzytelnościowego i dłużnego?
  3. Jak przedsiębiorca powinien przygotować się do wdrożenia faktoringu w swojej organizacji?

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 3 lutego 2020 roku (tel: 768478585; e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl).
Udział w konferencji jest bezpłatny, w załączeniu przesyłam szczegółowy program.