Konferencja: Wspieranie odbudowy gospodarczej Ukrainy: polskie i europejskie instrumenty finansowe_28.11.2022, Kijów

Konferencja:
WSPIERANIE ODBUDOWY GOSPODARCZEJ UKRAINY: POLSKIE I EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE

28 listopada 2022 Kijów
godz. 8:00 Polska / 9:00 Ukraina

Format: hybrydowy (paneliści offline w Kijowie i online + streaming video)
Języki: polski i ukraiński (z tłumaczeniem symultanicznym

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje konferencję WSPIERANIE ODBUDOWY GOSPODARCZEJ UKRAINY: POLSKIE I EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE, która odbędzie się  28.11.2022 r. od godz. 8:00 w Kijowie oraz hybrydowo w formacie online.

Według Raportu Szybkiej Oceny Szkód i Potrzeb wydanego przez Bank Światowy w sierpniu 2022 r. (RDNA – Rapid Damage and Need Assessment Report), koszt odbudowy infrastruktury i gospodarki Ukrainy może wynieść USD 352 mld. Liczba ta stanowi ogromne wyzwanie dla zachodnich partnerów Ukrainy. Ponieważ nakładające się na siebie kryzysy energetyczne, klimatyczne i militarne prawdopodobnie przeciążą budżet UE w perspektywie najbliższych lat, spłata tego rachunku będzie w rękach poszczególnych rządów i instytucji finansowych krajów UE.

Polska jest dobrze przygotowana, by we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE oraz unijnymi inwestorami instytucjonalnymi odegrać wiodącą rolę w tym procesie. Polskie instytucje finansowe dysponują sprawdzonymi instrumentami wykorzystywanymi w modernizacji krajowej infrastruktury i sektora przemysłowego, natomiast polski biznes cechuje zarówno pogłębione zrozumienie ukraińskich realiów gospodarczych, jak i bliskie więzi kulturowe.

Celem niniejszego wydarzenia jest przedstawienie ukraińskiemu biznesowi i sektorowi finansów potencjału Polski, omówienie możliwości i wyzwań związanych z inwestowaniem w odbudowę kraju i gospodarki, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja!

ПІДТРИМКА ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Програма

Запрошуємо вас зареєструватися!


Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców