Konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”

11 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”. Tematem spotkania będzie wzajemny wpływ przedsiębiorstw, potencjał, ograniczenia współpracy zależnie od ich rozmiaru, skali i miejsca w strukturze konkurencyjnej gospodarki. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań postrzegania dużych firm przez MŚP. Przedstawiona zostanie również inicjatywa rozpoczęcia prac nad “Kodeksem Współpracy Małego i Dużego Biznesu”.
Beata Staszków, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź weźmie  udział w panelu dotyczącym wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez duże firmy.

W konferencji udział weźmie wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: o.szarlinska@zpp.net.pl
Organizatorami spotkania jest Ministerstwo Rozwoju oraz Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Agenda wydarzenia (PDF 219 KB)
Warszawa, siedziba MR, ul. Wspólna 2/4, sala im. G. Gęsickiej, godz. 11.30-13.00