Konferencja Zarządzanie Kompetencjami

Zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat Zarządzania Kompetencjami

Competency management – research & business practice
Prezentacje i warsztaty, eksperci ze świata biznesu i nauki, najnowsze trendy w Polsce i Europie.
Nauka i praktyka biznesowa.
Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2017 we Wrocławiu,

Informacje, Program, Zapisy
W programie m. in:
Wykłady:
Cele, zakres i uwarunkowania kulturowe zarządzania kompetencjami
Zarządzanie kompetencjami w Austrii, Hiszpanii i Polsce – wyniki badań
Badanie kompetencji w oparciu o testy sytuacyjne (Metoda CAWC)
Warsztaty:
CAWC in practice
Wykorzystanie nowych technologii w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami
Trendy na rynku pracy i zapotrzebowane na kompetencje
Narzędzia oceny kompetencji w Assessment i Development Center
Konferencja.agilecompetency.com