Zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat Zarządzania Kompetencjami

Competency management – research & business practice

Prezentacje i warsztaty, eksperci ze świata biznesu i nauki, najnowsze trendy w Polsce i Europie.

Nauka i praktyka biznesowa.

Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2017 we Wrocławiu,

Informacje, Program, Zapisy

W programie m. in:

Wykłady:

Cele, zakres i uwarunkowania kulturowe zarządzania kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami w Austrii, Hiszpanii i Polsce – wyniki badań

Badanie kompetencji w oparciu o testy sytuacyjne (Metoda CAWC)

Warsztaty:

CAWC in practice

Wykorzystanie nowych technologii w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami

Trendy na rynku pracy i zapotrzebowane na kompetencje

Narzędzia oceny kompetencji w Assessment i Development Center

Konferencja.agilecompetency.com