6 marca br we Wrocławiu odbył się Kongres Firm Rodzinnych “Nowe horyzonty rozwoju”, którego organizatorem był Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy oraz Regionalną Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.

Podczas Kongresu odbyły się Panele dotyczące funkcjonowania firm rodzinnych

Panel I dotyczył Wyzwań współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych

Gościem Specjalnym panelu byli właściciele Grupy Wróbel, dolnośląskiej firmy rodzinnej obecnej na rynku od 25 lat.

Goście panelu podzielili się doświadczeniami w prowadzeniu firmy rodzinnej, opowiedzieli o sukcesji, przekazywanych wartościach, modelu zarządzania oraz wychowaniu następców, a także o tym, jak ważna jest dla firmy rodzinnej długookresowa perspektywa rozwoju.

Panel II dotyczył Sukcesji w firmie rodzinnej

panelu sukcesyjnym uczestnicy Kongresu poznli nowe rozwiązania i możliwości radzenia sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach – gdy potencjalny sukcesor nie jest zainteresowany przejęciem biznesu lub brak mu do tego kompetencji, gdy biznes nie ma potencjału sukcesyjnego – forma prawna uniemożliwia prostą zmianę władz i właścicieli.

Panel III dotyczył Zatrudnienia pracowników w firmie rodzinnej

Panel rozpoczął się aktualnym raportem z rynku pracy i poświęcony był współczesnemu rynkowi pracy, problemom zatrudnienia i zarządzania personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym

Panel  IV dotyczył Innowacji w firmie rodzinnej

Panel dotyczył podnoszenia innowacyjności biznesu rodzinnego – zarówno innowacyjnych koncepcji zarządzania, stosowania innowacyjnych metod finansowania, jak i wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych i marketingowych do firm rodzinnych.

Istotnym elementem spotkania networkingowego były zajęcia warsztatowe, które posłużą zdobyciu wiedzy, wymianie poglądów a także nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami znajdującymi się w podobnej sytuacji biznesowej czy rodzinnej.

Kongres stanowił okazję do wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami znajdującymi się w podobnej sytuacji biznesowej.