Konkluzje_Okrągły Stół na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców

 
round-table_poland
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za uczestnictwo w dyskusji na temat strategicznego planu wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców „W jaki sposób zrównoważony sektor górnictwa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i przemysłowego w Polsce?”, która odbyła się w Warszawie 2 czerwca 2016 roku.
W załączeniu znajdują się konkuzje ze spotkania.
 
 
 
Źródło: opracowanie własne, Komisja Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, IGSMiE PAN.