Konkurs Mistrza Techniki

Po raz kolejny Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy organizuje: Konkurs Mistrza Techniki
Konkurs ten ma na celu inspirowanie twórczych postaw zespołów i osób oraz promocję wybitnych rozwiązań, jak również popularyzowanie nagrodzonych prac i ich twórców.
Nagrody w konkursie przyznawane są za wybitne i wdrożone osiągnięcia w dziedzinach:

  1. Nowych konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu.
  2. Nowych, wysoko wydajnych procesów technologicznych.
  3. Postępowych metod produkcji i rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych.
  4. Kształtowania i ochrony środowiska oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.


Do dnia 30 marca 2018 r. można zgłaszać prace, których autorzy wezmą udział w kolejnej edycji Konkursu „Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego”
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju bieżącego roku, a wyniki ogłoszone zostaną podczas obchodów Dni Nauki i techniki Zagłębia Miedziowego.
Najlepsze rozwiązania zgłoszone zostaną do ogólnopolskiego Konkursu Mistrza Techniki FSNT-NOT.