Konsultacje Polityka eksportowa Polski

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) prowadzi prace nad Polityką eksportową Polski, która ma polegać na zdefiniowaniu wyzwań stojących przed polskim eksportem w świecie postcovidowym oraz wyznaczeniu spójnych działań po stronie całej polskiej administracji, które odpowiedzą na te wyzwania.

Celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych i wsparcie wysiłków polskich eksporterów oraz odpowiedź na wyzwania stojące przez polskim eksportem w świecie postcovidowym.

W tym zakresie zostaną zdefiniowane i zaadresowane działania dla całej administracji, które mają być odpowiedzią na kluczowe wyzwania w zakresie ekspansji zagranicznej. Całość działań będzie skorelowana z powstająca właśnie Politykę Przemysłową Polski, której istotnym elementem będzie koncentracja wsparcia na kluczowych branżach, stanowiących ważną pozycję eksportową kraju, oraz tych, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie.

MRPiT jest w trakcie opracowywania projektu Polityki eksportowej Polski. Projekt ma być opracowany do końca sierpnia 2021 r.

W załączeniu znajduje się dokument – Polityka Eksportowa Polski wraz z załącznikami oraz dodatkowe materiały informacyjne.

Niestety czas na wysłanie uwag jest bardzo krótki. Prosimy o przesłanie uwag do dnia 25.07.2021 r.
Uprzejmie proszę o przesłanie uwag i opinii, również w wersji edytowalnej, na adres szkop@pracodawcy.pl.
Szczegóły dotyczące prac nad Polityką eksportową Polski: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-eksportowa
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców