Konsultacje społeczne instrumentu „dotacja warunkowa” – duże firmy – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

Uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje społeczne instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dotacja warunkowa jest jedną z form wsparcia przewidzianą w rozporządzeniu ogólnym UE na nową perspektywę finansową (obok bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych). Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom dotacji warunkowych, które podlegają pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

W propozycji przygotowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania dla projektu wdrożeniowego realizowanego przez dużego przedsiębiorcę w ramach dotacji warunkowej jest podzielona na dwie części – część bezzwrotną obejmującą 30% kwoty dofinansowania modułu oraz 70% kwoty dofinansowania modułu – tj. maksymalna część zwrotna dofinansowania, która podlega zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków.

Konsultacje są związane z przygotowaniami programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 oraz trwającymi rozmowami z Komisją Europejską nt. różnych form wsparcia dla różnych rodzajów projektów/podmiotów je realizujących. 

W załączeniu znajduje się koncepcja instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm.  W materiale znajdą Państwo opis proponowanych warunków wraz z pewnymi wątpliwościami i pytaniami identyfikowanymi przez Instytucję Zarządzającą.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

 
Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej