Konsultacje uchwały RM w sprawie projektu KPGO2028

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (nr w wykazie prac programowych Rady Ministrów ID279) oraz dokumenty towarzyszące znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce Strategie, plany, programy, w sekcji Krajowy plan gospodarki odpadami
(link: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarkiodpadami/).

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 przez Radę Ministrów pozwoli m.in. na zachowanie ciągłości spełnienia tzw. warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy finansowej UE 2021 – 2027, dotyczących możliwości skorzystania z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., również w wersji edytowalnej na adres: szkop@pracodawcy.pl

W przypadku zgłoszenia uwag, MKiS prosi o wykorzystanie wzoru tabeli uwag zamieszczonego na w/w stronie.