Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz współpracy z ZAZ

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz współpracy z ZAZ to temat dzisiejszej konferencji, którą Związek Pracodawców Polska Miedź zorganizował wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legnicy Starostwem Powiatowym w Złotoryi oraz Legnicką Specjalną Stefą Ekonomiczną.

Spotkanie otworzyła Anna Melska Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź,

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Adam Babuśka – Starosta Legnicki oraz Przemysław Bożek Prezes Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przynieść wiele pozytywnych efektów zarówno dla pracodawcy, jak i dla samej osoby niepełnosprawnej, o czym mówili nasi prelegenci z Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi.

O ofertach oraz warunkach zatrudniania osób niepełnosprawnych mówili przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie i Legnickim Polu.