Korzystanie z ICT i handel elektroniczny – specyfikacje na 2024 r. (wymogi dotyczące danych)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego (handel elektroniczny) w UE  na podstawie analizy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej – wniosek dotyczący rozporządzenia wykonawczego w sprawie określenia specyfikacji technicznych oraz  wymogów dotyczących danych, terminów składania raportów dotyczących metadanych i jakości w zakresie wykorzystania ICT i e-commerce dla roku referencyjnego 2024.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 maja 2023 r.
UE gromadzi dane statystyczne dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają świat. Niektóre z tych danych gromadzi się w ramach badania dotyczącego wykorzystania ICT i handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach. Aby zagwarantować, że dane dotyczące wykorzystania ICT i handlu elektronicznego będą porównywalne między krajami UE, w ramach tej inicjatywy określa się:
  • zmienne,
  • jednostkę miary,
  • populację statystyczną,
  • klasyfikacji i podziały,
  • termin przekazywania danych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13653-Korzystanie-z-ICT-i-handel-elektroniczny-specyfikacje-na-2024-r-wymogi-dotyczace-danych-_pl

Źródło: Komisja Europejska