Laboratoria Przyszłości – nowy program rządowy finansowany ze środków UE

W II kwartale 2022 roku zostanie uruchomiona nowa edycja programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Celem programu jest wsparcie wyposażenia szkół ponadpodstawowych (technika, branżowe szkoły zawodowe, licea) w sprzęt. Zakup finansowany jest w 100% (bez wkładu własnego).

Rządowy program Laboratoria Przyszłości to nowy projekt skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Do 1 września 2022 każda szkoła musi być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym wydanym przez MEiN. Projekt Laboratoria Przyszłości to świetna okazja na doposażenie swojej placówki w nowoczesne oraz interaktywne pomoce dydaktyczne.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

W działania związane m.in. z zakupem niezbędnego sprzętu np. gogli VR wraz z symulacjami mogą być zaangażowani pracodawcy – członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź (np. posiadający klasy patronackie w szkołach).

W przypadku zainteresowania tym programem, firma członkowska Związku HUMAN PARTNER udzieli dodatkowych informacji.

Kontakt: Marcin Kowalski – Prezes Zarządu; +48 601 630 300.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl), Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów