Legal Alert KPMG: Rozporządzenie Digital Services Act (DSA)

19 października 2022 r. uchwalone zostało Rozporządzenie 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych Digital Services Act (DSA), które nakłada liczne nowe obowiązki na dostawców usług pośrednich, do których zalicza się usługi platform internetowych (w tym sklepy internetowe) oraz usługi hostingowe. Rozporządzenie zacznie obowiązywać w pełni od 17 lutego 2024 r., natomiast niektóre przepisy weszły w życie już 16 listopada 2022 r. Nowe obowiązki wynikające z DSA, dla dostawców internetowych platform handlowych, obejmują szereg ważnych zmian.

 
Więcej informacji pod linkiem.

 

Digital Services Act (DSA) – główne założenia i cel rozporządzenia

Nowe obowiązki wynikające z DSA, dla dostawców internetowych platform handlowych, obejmują m.in.:

  • zapewnienie przejrzystości systemów rekomendacyjnych i reklamy internetowej (w tym poprzez podanie zasad stosowania tych systemów w regulaminach usług);
  • konieczność zapewnienia identyfikowalności użytkowników biznesowych (co może pomóc w ustaleniu tożsamości sprzedawców nielegalnych towarów);
  • świadczenie usług z uwzględnieniem praw podstawowych, w tym swobody wypowiedzi (w szczególności poprzez umożliwienie zakwestionowania decyzji platform w zakresie moderowania treści);
  • zadbanie o odpowiednie środki chroniące przed nadużyciami (mechanizmy sygnalizowania takich treści przez użytkowników, a w przypadku platform – mechanizm współpracy w „zaufanymi podmiotami sygnalizującymi”);
  • wyznaczenie punktów kontaktowych mających zapewnić bezpośrednią komunikację z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z odbiorcami usług.

Dalsze obowiązki, obejmujące w szczególności zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi oraz przeprowadzania audytów, nałożono na bardzo duże wyszukiwarki i platformy internetowe (np. niektóre platformy mediów społecznościowych).

Celem regulacji jest przede wszystkim ochrona praw obywateli oraz zapobieganie dezinformacji.

 

Źródło: KPMG Sp. z o.o (KPMG Law)