Marek Cypko Przewodniczącym Forum Rady Przemysłu Wydobywczego

Dnia 2.07.2008 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Forum Przemysłu Wydobywczego.
Związek Pracodawców Polska Miedź od 1999 roku prowadził działania na rzecz zjednoczenia branży wydobywczej w Polsce. Forum Przemysłu Wydobywczego powstało w 2006; a jego sygnatariuszami są organizacje pracodawców oraz czołowe firmy wydobywcze reprezentujące: węgiel kamienny i brunatny, rudy miedzi, cynku i ołowiu, siarkę, gaz, sól, kruszywa oraz przemysł cementowy i wapienniczy. Wszystkie firmy zrzeszone w Forum są członkami Konfederacji Pracodawców Polskich.

Od początku działania prace Forum koordynuje Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Posiedzenie Forum było poświęcone problemom nowelizacji prawa geologicznego i górniczego oraz aktom wykonawczym do tej ustawy. Przepisy te są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstw branży wydobywczej.
Rada Forum dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został przedstawiciel Związku Pracodawców Polska Miedź pan Marek Cypko – Dyrektor Generalny ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A. Rada powierzyła mu pełnienie tej funkcji na lata 2008-2009.
Uczestnicy posiedzenia wysoko ocenili profesjonalne działania Biura Związku Pracodawców Polska Miedź i jednogłośnie powierzyli mu koordynację prac Forum na kolejne dwa lata.