Marek Makuch

Marek Makuch

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Centrali KGHM Polska Miedź S.A

„W larach 2020-2022 Dyrektor Centrum Kadr i Szkoleń Poczty Polskiej S.A.”

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu przywództwa i negocjacji w Akademii Obrony Narodowej. Ukończył również m.in zarządzanie w administracji publicznej na Akademii im L. Koźmińskiego. Uzyskał dyplom MBA w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

W latach 2016-2019 Dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Telewizji Polskiej S.A., od 2019 dyrektor Ośrodka Administracji. Wieloletni samorządowiec; radny i zastępca Burmistrza dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz radny Rady m.st. Warszawy. Miłośnik Kresów Wschodnich, organizator akcji charytatywnych i społecznych wspierających zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego a także Polaków mieszkających poza dzisiejszą granicą wschodnią; prezes oddziału stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kibic piłki nożnej i Współzałożyciel Fundacji Rodzice dla Futbolu promującej aktywizację sportową dzieci.