MEDIACJE. DROGA DO POROZUMIENIA

W biznesie podobnie jak w życiu, trudno jest uniknąć konfliktów. Z pracownikami, kontrahentami, klientami. Możemy różnie interpretować zapisy umów, inaczej oceniać produkt, mieć odmienne oczekiwania do świadczonych usług. Czasami nawet z pozoru drobna sprawa urasta do rangi problemu, którego sami nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Warto wtedy zwrócić się do mediatora.

Związek Pracodawców Polska Miedź powołał Centrum Mediacji, wyspecjalizowany ośrodek, w którym prowadzone będą mediacje pracownicze, gospodarcze i cywilne z wyłączeniem mediacji karnych, rodzinnych i w sprawach nieletnich. Tutaj firmy znajdą neutralne, przyjazne miejsce do spotkań, wsparcie organizacyjno-administracyjne, a przede wszystkim doświadczonych mediatorów.

Zadaniem Centrum jest promocja alternatywnych form rozwiązywania sporów, organizowanie szkoleń i konferencji dla mediatorów oraz firm pragnących pozyskać wiedzę na ten temat. Do współpracy zapraszamy zarówno przedsiębiorców, którzy w ten sposób chcą rozwiązywać konflikty, jak również mediatorów, którzy są nam potrzebni do prowadzenia tego projektu – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Mediacje to znacznie szybsza, tańsza i skuteczniejsza w porównaniu z tradycyjną drogą sądową metoda rozstrzygania konfliktów. Częstym błędem jest myślenie, że mediacje mogą być prowadzone tylko po wszczęciu postępowania, ze skierowania sądu. W rzeczywistości przedsiębiorcy mogą taką procedurę rozpocząć samodzielnie.

Jestem prawnikiem i często obserwuję, jakie trudności sprawia dogadanie się na sali sądowej. Sąd oczywiście nakłania do ugody. Jednak po wymienieniu się pismami sądowymi, w których strony bez ogródek przedstawiają sobie wzajemnie argumenty, najczęściej dla przeciwników ciężkie do przyjęcia, znalezienie nici porozumienia bywa niemożliwe. Uważam, że mediacje na etapie przedsądowym są bardziej skuteczne i co ważne, nie niszczą relacji biznesowych. Współpraca stron w przyszłości często nadal jest możliwa – podkreśla Alicja Kudłak, radca prawny, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

Mediacje często udaje się zakończyć satysfakcjonującym porozumieniem i sprawa trafia na wokandę tylko w celu prawnego usankcjonowania. Warto podkreślić, że ugoda przygotowana przez strony po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego. Daje to podmiotom pewność, że w razie, gdyby nie była wykonywana należycie, może być egzekwowana drogami, które są dostępne również po zakończeniu zwykłego procesu sądowego. Na przykład poprzez postępowanie komornicze.

W biznesie liczy się szybkość i skuteczność. Rozstrzyganie sporów przez sądy może trwać latami, mediacje są doskonałą alternatywą usprawniającą procesy biznesowe w przypadku sporów – zaznacza Piotr Karwan, Wiceprezes Związku.

Projekt stworzenia Centrum Mediacji ZPPM był poprzedzony przeprowadzeniem w Związku Pracodawców specjalnego szkolenia zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów. Dzięki temu możemy liczyć na zaangażowanie doskonałych fachowców. Zgłosili się do nas także doświadczeni mediatorzy niezwiązani z ZPPM. Mediator jest kluczową postacią procesu, choć ugoda stanowi rezultat pracy stron konfliktu. To one muszą wykazać dobrą wolę do prowadzenia rozmów i poszukiwania najlepszego dla wszystkich wyjścia. Neutralny, doświadczony mediator stwarza odpowiednie warunki do negocjacji, bezpieczną przestrzeń, w której przy zachowaniu pełnej poufności można uporządkować kontrowersyjne kwestie i spojrzeć na nie z innej perspektywy.

Moją rolą nie jest stwierdzenie, kto ma rację, arbitralne rozstrzygnięcie. Raczej można powiedzieć, że przygotowuję grunt do porozumienia. Wspieram strony w samodzielnym dojściu do konsensusu. Pomagam zachować zimną krew, nie kierować się emocjami. To oczywiście bywa trudne, dlatego właśnie potrzebny jest bezstronny mediator – uważa Adam Gąsiorowski, mediator z Krajowej Listy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – Moje najkrótsze mediacje trwały kilka godzin a najdłuższe… 18 miesięcy – dodaje Gąsiorowski.

Pól wykorzystania mediacji jest wiele. Mogą dotyczyć nie tylko relacji pomiędzy firmami, ale i stosunków wewnątrz firm, np. konfliktów pracowniczych. Mediacje pracownicze służą zapobieganiu kierowania spraw do Sądu Pracy i jednocześnie są metodą kształtowania polityki personalnej firm. Poprawiają stosunki międzyludzkie. Pracownicy zauważają i doceniają to, że konflikty są rozwiązywane w firmie, nie na zewnątrz.

Centrum Mediacji jest stworzone przede wszystkim dla naszych pracodawców. Jesteśmy również gotowi do udzielenia pomocy firmom, które nie są zrzeszone w Związku, a chciałyby skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatora. Wszyscy są u nas mile widziani – zaprasza Alicja Kudłak.

Centrum Mediacji działa w siedzibie Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie, przy ul. Chopina 2.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://pracodawcy.pl/centrum-mediacji/