Łukasz Wereszczyński

Krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. Determinacja w poszukiwaniu ukrytych zasobów. Wiara w ludzi nie w materię. To moje wartości.

Jestem radcą prawnym aktywnie działającym w obszarze budowania relacji i zarządzania konfliktem. Doradzam różnym gremiom w ramach instytucji dialogu społecznego i kształtuję zasady współpracy partnerów społecznych. Podejmuję wyzwania związane z reorganizacją procesu pracy i jej wynagradzania. Procesem tym zarządzam pełniąc od kilku lat funkcję dyrektora ds. pracowniczych w kopalni miedzi. Szkolę i występuję publicznie. Udzielam się jako mentor. Przede wszystkim słucham.

Kontakt: lukasz.wereszczynski@kghm.com