MF – Zaproszenie do wypełnienia ankiety MF na temat ulg podatkowych wspierających innowacyjność

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia krótkiej ankiety na temat ulg podatkowych wspierających innowacyjność biznesu.

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz ekspertami OECD prowadzi obecnie prace analityczne w zakresie ulg podatkowych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw.

Prowadzone w MF analizy zostaną uzupełnione  o informacje uzyskane bezpośrednio od praktyków.

Ankieta daje możliwość wyrażenia własnego zdania na temat dostępnych preferencji podatkowych. Do wzięcia udziału w badaniu zachęcamy w szczególności wszystkich Państwa, którzy korzystali bądź
zamierzają skorzystać z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) lub
ulgi podatkowej IP Box.

Okres trwania: do 8 listopada 2022 roku

Ankieta ma charakter anonimowy i żadne uzyskane za jej pośrednictwem informacje nie będą wykorzystywane w innym celu niż prace nad usprawnieniem narzędzi podatkowych.

W załączeniu znajduje się pismo zawierające szczegóły badania,

Link do ankiety jest również dostępny na stronie www Ministerstwa, pod adresem
https://www.gov.pl/web/finanse/przeglady-wydatkow-publicznych.