“Mieć Wpływ”. Konferencja KGHM i Związku Pracodawców Polska Miedź

KGHM we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy partnerstwie merytorycznym IESE Business School oraz Instytutu Humanites organizuje I Dolnośląską Konferencję o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „Mieć Wpływ” 28 listopada 2019 r. w Legnicy. Przedstawiciele firm z Dolnego Śląska i nie tylko, mają czas do 18 listopada (poniedziałek), aby wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji, a do 22 listopada (piątek) mogą zgłaszać swój udział w tej bezpłatnej konferencji.
Celem konferencji jest wspólna refleksja nad kierunkami CSR, wymiana dobrych praktyk i znalezienie sposobów, aby nakłady finansowe i zaangażowanie przyczyniały się do efektywnej zmiany na lepsze.
 
Więcej o konferencji https://24legnica.pl/miec-wplyw-konferencja-kghm-i-zp-polska-miedz/?fbclid=IwAR22_6wievJ5qgngt_Evi_5FYVzB-UMeNEfKG2tq1bifSxg-Z7BpEUCzVEA