MIEĆ WPŁYW

Człowiek jest istotą społeczną – twierdził Arystoteles. Nasze role zawodowe i prywatne przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Trudno jest postawić nieprzekraczalną granicę między pracą a domem. Wiedzą o tym firmy. Mają świadomość, że działania biznesowe wpływają na lokalne społeczności. Odpowiedzialne organizacje starają się, aby ten wpływ był maksymalnie pozytywny.  

Pandemia, konieczność izolacji, praca i nauka w domu uzmysłowiły nam, jak bardzo potrzebujemy bezpośrednich relacji i osobistego kontaktu. Wsparcia rodziny, pracodawcy, przyjaciół, sąsiadów w wielu sytuacjach. Dbania o siebie nawzajem. Pokazało nam, jak wielka jest odpowiedzialność firm za zdrowie, życie, bezpieczeństwo nie tylko swoich pracowników, ale i ich rodzin, mieszkańców regionu, całych społeczności. Termin społecznej odpowiedzialności biznesu zyskał nowy wymiar. Rozmawiano o tym podczas II Dolnośląskiej Konferencji CSR Mieć Wpływ „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka” zorganizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A., Instytut Humanites oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Wzięło w niej udział (on-line) ponad 300. uczestników. KGHM od wielu lat jest liderem działań CSR, wpisały się one już w DNA firmy.

W KGHM inicjujemy programy społeczne, m.in. wspieramy rodzicielstwo zastępcze w Zagłębiu Miedziowym, angażujemy się w akcje wsparcia seniorów, rozwijamy wolontariat czy zapraszamy mieszkańców do poznania regionu dzięki aplikacji naMIEDZI. Łączymy cele biznesowe z troską o człowieka we wszystkich jego rolach zawodowych i społecznych – powiedział otwierając konferencję Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju.

Podczas konferencji rozmawiano m.in. o zmianach w podejściu do biznesu i zrównoważonym rozwoju oraz coraz większej roli CSR skierowanego na człowieka i rodzinę.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie jest idea, ale praktyka stosowana w wielu firmach. Skoro o powodzeniu lub fiasku przedsięwzięć decydują ludzie, to należycie o nich dbając, wspólnie troszcząc się o otoczenie, zwiększamy nasze szanse na sukces. Podczas konferencji chcieliśmy podzielić się wiedzą, dobrymi praktykami, ale przede wszystkim pokazać firmom, że po pierwsze CSR nie musi być drogi, a po drugie, że my, jako liderzy mamy obowiązek tworzyć swoim pracownikom przyjazny ekosystem – przekonuje Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Panel Prezesów i Rodziców był płaszczyzną wymiany doświadczeń o tym, jak łączenie różnych ról zawodowych i prywatnych przez lidera wpływa na budowanie skutecznej strategii CSR i dobrostanu ludzi. Paneliści podkreślali, że życie w szczęśliwych rodzinach i przyjaznych społecznościach podnosi poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z życia pracowników. Dlatego warto zrobić wszystko, aby im w tym aktywnie pomagać. W szczególnym czasie pandemii, przy pracy i nauce zdalnej, mamy do czynienia z niezwykle intensywnym połączeniem wszystkich ról, co może być wyzwaniem dla wielu osób i ich pracodawców.

Cały okres pandemii był swego rodzaju testem na przywództwo. Sprawdzianem, na ile liderzy byli w stanie elastycznie poruszać się po całej osi przywództwa od dyrektywności, która w sytuacjach zagrożenia jest niezbędna, po empatię, potrzebną, aby zauważyć np. lęki swoich ludzi – wskazuje Zofia Dzik, Prezes Instytut Humanites – Jesteśmy na finiszu konkursu na firmę przyjazną rodzinie, przyjazną człowiekowi. Wiemy już, że dużo lepiej radzą sobie firmy, które od wielu lat, sukcesywnie budowały kulturę zorientowaną na człowieka. W których sformułowanie „ludzie są dla nas najważniejsi” przekładało się na ich długoterminową strategię. Aż 90% pracowników firm, które są w finale konkursu deklaruje, że ich pracodawca wspiera łączenie ról zawodowych i prywatnych. W innych firmach 60% ankietowanych twierdzi, że takiego zrozumienia nie ma – dodaje Zofia Dzik.

Świat jest w momencie globalnych zmian. Trwająca transformacja społeczna wynika z rewolucji technologicznej, zmian klimatycznych i trendów demograficznych. Zadawane są fundamentalne pytania: w którą stronę zmierzamy, co musi ewoluować, a co należy ocalić, jakie systemy przetrwają, które pójdą w zapomnienie. Zdaniem uczestników konferencji odpowiedzi powinnyśmy szukać w zdefiniowaniu wartości, jakimi się kierujemy, stworzeniu jasnej, przejrzystej kultury firmy i konsekwentnego przestrzegania tych zasad. A wartości będą wiarygodne i prawdziwe tylko wtedy, kiedy będziemy spójni w swoich deklaracjach i czynach.

Każda organizacja potrzebuje wspólnych wartości, celu, sensu, tego co jednoczy. Także my mamy oczywiście swoje wartości: rozwój każdego pracownika, odpowiedzialność, współpraca w zespole i zaufanie. Jednak, aby zadziałały, musimy być  jedną osobą w pracy i domu. Jeżeli ja żyję w sposób spójny z moimi wartościami to ludzie je „kupują” – przekonuje Bertrand Bisch, Dyrektor Generalny Diehl Metering sp.  z o.o.

Za dużo mówi się o wartościach, a za mało się je praktykuje. Wszyscy jesteśmy na początku drogi nowego otwarcia, kiedy coś się kończy, a to, co przed nami jest jeszcze niedopowiedziane. Dlatego tym bardziej szukamy fundamentu, tego, co stabilizuje. Biznes potrzebuje wartości, aby najzdolniejsi, najwartościowsi, z ikrą do zamiany ludzie przyszli właśnie do nas. Pracownicy w firmie poszukują wartości, które są zgodne z ich normami, ale i wolności oraz autonomii. Praca ma być miejscem, do którego przychodzą z uśmiechem, znajdują zespół, z którym chcą dzielić radości, smutki, wyzwania, cele. To się sprawdza – twierdzi Roman Wieczorek, mówca, wykładowca w tematach dotyczących przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie.

Zdaniem Lidii Marcinkowskiej – Bartkowiak funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej, związanej z pandemią zweryfikowało wiarygodność kultury firmy i przywództwa liderów.

Okazało się, że nasze wartości: braterstwo, odpowiedzialność, współdziałanie, zorientowanie na wynik, swojego rodzaju kultura ratownicza, świetnie sprawdziła się w kryzysie. Pracownicy wspólnie walczyli o to, aby ratować firmę, ratować miejsca pracy i współdziałać w wielu obszarach. Praca zdalna pokazała nam, jak do tej pory motywowaliśmy pracowników. Doskonale sprawdziła się w przypadku osób, które postępują zgodnie z wartościami firmy, a ich cele osobiste są takie jak nasze. Przy wsparciu lidera zawsze znajdą sposób, aby ze swoich zadań wywiązać się znakomicie, nawet w trudniejszych warunkach. Z drugiej strony są osoby, które wartości KGHM nie wyznają i oni fantastycznie się w pracy zdalnej schowali – mówi Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Kwestie pandemii i wpływu COVID-19 na podejście do zrównoważonego rozwoju, sposobów radzenia sobie z trudnościami związanymi z obostrzeniami sanitarnymi, koniecznością zmiany organizacji pracy, w niektórych przypadkach ograniczenia i modyfikacji działalności przewijały się przez wszystkie bloki tematyczne konferencji. Ważnym tematem był również wolontariat pracowniczy, szczególnie w kontekście wsparcia potrzebujących osób w tym niecodziennym czasie.

Wobec ogromnych ekologicznych wyzwań następuje globalna zmiana biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Podczas naszej konferencji Mieć Wpływ skupiliśmy się na rozwiązaniach biznesu wspierających w szczególności obszar dobrostanu pracowników i ich rodzin, który stanowi bazę dla dobrej fizycznej i psychicznej kondycji współczesnego człowieka. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za inspirujące wystąpienia – podsumowuje Błażej Marzoch, Departament Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A.

Organizatorzy zapewniają, że kolejna konferencja odbędzie się jesienią 2021 roku.