MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. w Lubinie ogłosiło przetarg nieograniczony

Nr postępowania:  MCZ/FA/17/41502                                                                            
MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA”  S.A. w Lubinie ogłosiło przetarg  nieograniczony na: 

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  PRZEBUDOWY / ADAPTACJI / REWITALIZACJI BUDYNKU WRAZ Z TERENEM  PRZYLEGŁYM  BYŁEGO  DOMU HUTNIKA  PRZY  UL. ZŁOTORYJSKIEJ 84  W  LEGNICY
Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia znajduje się na  stronie internetowej  KGHM:
https://zakupy.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=368043