Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022 IRG 2022

Związek Pracodawców Polska Miedź, organizator projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 jest Partnerem Konferencji:

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa organizuje

Międzynarodową Konferencję Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022

w dniu 23 września 2022

Miejsce konferencji:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe – bud. E

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania a także wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i kierowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

 

Informacje organizacyjne

  • formularz zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać za pomocą strony lub mailowo (formularz zgłoszenia uczestnictwa przesłać na adres irg2022@collegiumwitelona.pl)
  • prace, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane jako rozdziały (20 pkt. za rozdział) w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo PTE Oddział w Poznaniu (lista I MEiN wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 80 pkt. za monografię); wszystkie przesłane prace muszą spełniać wymogi edytorskie
  • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w czasopiśmie Technologia i Automatyzacja Montażu wydawanym przez Wydawnictwo SIGMA NOT – 40 pkt. za publikację; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie
  • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Materials – Advanced Material, Machinability & Intelligent Future Manufacturing Systems – 140 pkt. wg. listy MEN, IF – 3,748 pkt.; praca musi spełniać określone wymagania. W tym przypadku: pełny tekst należy przesłać do 20 listopada 2022 za pośrednictwem platformy MDPI; publikowanie zgodnie z cennikiem MDPI.

Ważne informacje

  • udział w konferencji jest bezpłatny
  • prace można zgłaszać w języku polskim lub angielskim
  • prace przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi są bezpłatne

Szczegóły i rejestracja: http://irg2022.collegiumwitelona.pl/

Źródło: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa