Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2023 Transport, Logistics & Production IRG 2023

Związek Pracodawców Polska Miedź, organizator projektu Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 jest Partnerem Konferencji:

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa organizuje

Międzynarodową Konferencję Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2023 Transport, Logistics & Production

w dniach 19-20 października 2023

Miejsce konferencji:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
Centrum Konferencyjno-Widowiskowe – bud. E

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki i przemysłu, w szczególności w obszarach transportu, logistyki i produkcji, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania a także wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i kierowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

 

 

Informacje organizacyjne

 • formularz zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać za pomocą strony lub mailowo (formularz zgłoszenia uczestnictwa przesłać na adres irg2023@collegiumwitelona.pl)
 • prace, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane bezpłatnie jako rozdziały (20 pkt. za rozdział) w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo PTE Oddział w Poznaniu (lista I MEiN wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – 80-120 pkt. za monografię); wszystkie przesłane prace muszą spełniać wymogi edytorskie. W tym przypadku zgłoszenie pełnego artykułu do 30 września 2023.
 • istnieje możliwość opublikowania pracy bezpłatnie wyłącznie w języku angielskim w czasopiśmie Technologia i Automatyzacja Montażu wydawanym przez Wydawnictwo SIGMA NOT – 70 pkt. za publikację; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie
 • istnieje możliwość opublikowania pracy bezpłatnie wyłącznie w języku angielskim w czasopiśmie PAN Archive of Foundry Engineering – 100 pkt. wg listy MEiE, IF – 0,6 pkt.; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie. W tym przypadku zgłoszenie pełnego artykułu do 31 grudnia 2023.
 • istnieje możliwość opublikowania pracy bezpłatnie wyłącznie w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Crystals – Advanced Crystelline Materials, Mechanical Properties and Innovative Production Systems – 70 pkt. wg. listy MEiE, IF – 2.670 pkt.; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie. W tym przypadku: zgłoszenie pełnego artykułu do 31 grudnia 2023 za pośrednictwem platformy MDPI; publikowanie zgodnie z cennikiem MDPI (istnieje możliwość uzyskania dodatkowych zniżek)
 • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w specjalnym wydaniu czasopisma Energies, Advances in Energy Transition in Transport and Logistics in Modern, Low-Emission, Smart and Sustainable Cities – 140 pkt. wg. listy MEiN, IF – 3.252 pkt.; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie. W tym przypadku: zgłoszenie pełnego artykułu do 17 lutego 2024 za pośrednictwem platformy MDPI; publikowanie zgodnie z cennikiem MDPI (istnieje możliwość uzyskania dodatkowych zniżek).
 • istnieje możliwość opublikowania pracy wyłącznie w języku angielskim w Zeszytach Naukowych Politechniki Morskiej w Szczecinie – 70 pkt. pkt. wg. listy MEiE; praca musi spełniać określone wymogi edytorskie. W tym przypadku: zgłoszenie pełnego artykułu do 30 września 2023.
 • istnieje możliwość opublikowania pracy w Zeszytach Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Praca musi spełniać określone wymogi edytorskie. W tym przypadku: zgłoszenie pełnego artykułu do 30 września 2023.

Ważne informacje

 • udział w konferencji jest bezpłatny
 • prace można zgłaszać w języku polskim lub angielskim
 • prace przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi są bezpłatne

Ważne daty

 • zgłoszenie uczestnictwa ze streszczeniem referatu do 20 września 2023
 • przesłanie pełnego tekstu publikacji do 30 września 2023
 • ogłoszenie i rozesłanie programu konferencji do 30 września 2023

 

Szczegóły i rejestracja: https://irg2023.collegiumwitelona.pl/

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonala Nauka II”.

Źródło: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa