Międzynarodowa Konferencja „Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Polityki Surowcowej oraz NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Mineral deposit safeguarding as a basis of mineral raw materials safety” (Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego), która odbędzie się 10-11 maja 2022 roku w Krakowie w Hotelu Qubus.

Konferencja organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu Mineral deposit safeguarding as a basis of mineral raw materials – SafeMin4Europe, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.

Spotkanie będzie dotyczyło problematyki ochrony zasobów kopalin z poziomu legislacji europejskiej, a jednocześnie jego celem jest przedstawienie krajowych problemów i propozycji w tym obszarze, szczególnie w kontekście projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego.

Zakres tematyczny Konferencji:

 • Bezpieczeństwo surowcowe Unii Europejskiej
 • Polityka surowcowa Unii Europejskiej, krajów członkowskich i innych państw
 • Instrumenty i systemy ochrony złóż kopalin
 • Metody waloryzacji złóż kopalin na potrzeby ich ochrony
 • Zagadnienia Social Licence to Operate (SLO) w ochronie złóż kopalin
 • Działalność górnicza i złoża kopalin w obszarach chronionych
 • Złoża kopalin w systemach planowania przestrzennego
 • Dobre praktyki w zakresie ochrony złóż kopalin
 • Edukacja geologiczna jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja możliwa jest do 30.04.2022 r. Link do rejestracji: https://safemin4europe.eu/registration/form

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://safemin4europe.eu/home.
Źródło: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

International Conference „Mineral deposits safeguarding as a basis of mineral raw materials safety” is supposed to be a place of meeting of scientists, researchers, policy makers, representatives of authorities, representatives of economic entities (including mining companies), NGOs, and other stakeholders related to mineral deposits safeguarding, mineral policy and land use policy. This Conference aims to promote effective cooperation between science and practice in the fields of mineral raw materials safety and mineral deposits safeguarding. Participation in this conference will give the opportunity to present and discuss both the research aspects and practical applications of various aspects of mineral deposits management and safeguarding.

The Conference is inspired by the critical challenge of ensuring mineral raw materials for sustainable development concerning the present and future generations at the level of a given country or Europe, as well in a global context.

The conference will include an opening plenary session delivered by invited foreign and Polish scientists and experts, as well as three other oral sessions and a poster session.

The Organizers of the conference invite you to submit papers from a wide range of research on the topics of interest listed below, according to planned Conference scope.

Planned conference scope:

 • Minerals security and mineral policies at the EU and a country level
 • Possible instruments and systems of mineral deposits safeguarding
 • Methods of assessment (valorization) of mineral deposits
 • Social licence to operate (SLO)
 • Mining activity and mineral deposits in protected areas
 • Mineral deposits in land use planning policies/systems
 • Best practices of mineral deposits safeguarding
 • Geological education as a basis of raw materials safety