Międzynarodowa konferencja RE-Source POLAND 9.05.2022


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji Re-Source Poland, która odbędzie się 9 maja 2022 r. w Warszawie. FPP jest patronem wydarzenia!
Konferencja Re – Source Poland to spotkanie wiodących krajowych i międzynarodowych korporacji, dostawców energii odnawialnej oraz ekspertów z sektora OZE, zainteresowanych umowami cPPAs.
Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

  • jak można pozyskać energię odnawialną w Polsce
  • jakich zmian regulacyjnych w zakresie KDT można spodziewać się w najbliższym czasie
  • jak finansować inwestycje w OZE w Polsce poza systemem aukcyjnym.

Tematy wystąpień (m.in)

  • Jakie są trendy w Europie? Co wydarzyło się na polskim rynku cPPA od podpisania pierwszej umowy cPPA – przedstawienie trendów, zmieniających się podejść i oczekiwań, wpływu sytuacji na rynku energii, czynników rozwoju rynku, przeszkód regulacyjnych.
  • Nowości dotyczące legislacji! Linia bezpośrednia – w jaki sposób może przyczynić się do rozwoju korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.
  • Lokalna produkcja energii elektrycznej z OZE (on-site) – jak ją wykorzystać dla potrzeb Waszej firmy.
    Szanse i bariery dla umów cPPA on-site w Polsce (w tym studium przypadku).

Więcej informacji: http://resourcepoland.pl/event/
Cennik
Uwaga! Liczba darmowych biletów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do rejestracji
 
Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej