Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważona produkcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów”

180
Międzynarodowa Konferencja pt. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów. Konferencja w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. Została objęta patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Gospodarki, a także Ministra Środowiska. Jej obrady  miały miejsce we Wrocławiu, w dniach 20-22 października 2011 roku.
033 034 036 065 066 067 081 088 094 104 107 128 129 165 172 176 179 180 187 188 190 199 245 307 317