Międzynarodowa Konferencja w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów. Konferencja odbywa się w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. Została objęta patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Gospodarki, a także Ministra Środowiska. Jej obrady będą miały miejsce we Wrocławiu, w dniach 20-22 października 2011 roku. Organizatorami spotkania są: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Kontekst spotkania, jego tematyka mają szczególne znaczenie dla rozwoju Naszego kraju, a także wzrostu gospodarczego i promocji regionów.

Podczas konferencji dyskutowane będą priorytetowe dla XXI wieku zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego przyjaznego dla środowiska, opłacalnego ekonomicznie i akceptowalnego społecznie, a także wpływu międzynarodowej konkurencyjności i globalizacji na pozycję firm w Europie. Konferencja ma być platformą wymiany wiedzy w zakresie zagadnień środowiskowych, ekonomicznych i społecznych związanych z przemysłem górniczym w Europie, a także forum dla wypracowania narzędzi propagujących społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój, jako ważny element długotrwałego zaufania pracowników i konsumentów.
Tematyka konferencji będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym przede wszystkim dostępności krajów UE do surowców mineralnych, wspierania efektywnego wykorzystania zasobów i promowania recyklingu, promowania eko-innowacyjności w górnictwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).