„Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Dnia 14 czerwca br odbyło się seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”.
Podczas spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą tworzenia polityki anty – mobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencji stosowania mobbingu.
Seminarium poprowadziła praktyk – Pani Anna Garncarz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pani Sędzia współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu.