Monitoring legislacji krajowej 02.07 – 08.07.2020

W okresie od 02.07 – 08.07 2020 roku opublikowano 26 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 6 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM. Zostały one omówione w załączonym tekście wraz z opisem aktu prawnego, który wejdzie w życie bez przeprowadzenia procesu konsultacji (Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).
Dodatkowo prowadzone są konsultacje aktu prawa miejscowego: Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Ze względu na powiązanie tego dokumentu z nową perspektywą programową i finansową Unii Europejskiej zostanie on omówiony w części dot. legislacji europejskiej.
Wszystkie projekty omówiono szerzej w załączonym dokumencie.