Monitoring Legislacji Krajowej 04-10.02.2021

W okresie od 04-10.02.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustaw oraz 46. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów aktów prawnych.

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM: UC69), które zostało przesłane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow-oraz-niektorych-innych-ustaw-numer-w-wykazie-prac-legislacyjnych-i-program/