Monitoring legislacji krajowej 01 – 07.10.2020

W okresie od 1.10 – 07.10  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 34 projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 3. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku.
Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.