Monitoring Legislacji Krajowej 01-07.12.2022 r

W okresie od 01-07.12.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 54. projekty rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 12. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.